Zakres usług:

E-commerce – Platformy B2B – Aplikacje dedykowane – Digital workplace – Portale i Intranety – Usługi doradcze – Utrzymanie systemów – Mobile – Marketing konwersji

Unity Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000262592, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł,
NIP 894-28-56-366, REGON 020234490